20.03.2023

W zakładach przemysłowych energia to nawet 40% wydatków