Nota prawna

SPIE Building Solutions
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS NR 0000036779, NIP: 951-19-83-764, REGON: 016380220, KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 69 430 500,00 ZŁ