Proces połączenia SPIE OPCO i SPIE Building Solutions

30.04.2024

SPIE nieustannie rozwija się zarówno organicznie, jak i poprzez akwizycje. Każda nowa spółka poszerza zakres dotychczasowych usług oraz wzmacnia obecność na rynku lokalnym.

Ambicją SPIE jest osiągnięcie pozycji lidera TechFM w każdym kraju, w którym świadczy te usługi. Dlatego też w lutym 2023 r. do SPIE w Polsce dołączyła spółka General Property wraz ze spółką córką OPCO. SPIE Building Solutions przeszło proces integracji z General Property w październiku zeszłego roku i jest obecnie wiodącym dostawcą usług w zakresie technicznego zarządzania obiektami w Polsce.

Aktualnie trwa integracja spółki SPIE Building Solutions ze spółką SPIE OPCO, w wyniku której dojdzie do połączenia tych spółek w drodze przejęcia przez SPIE Building Solutions spółki SPIE OPCO zgodnie z zasadą sukcesji uniwersalnej. Skutkiem połączenia przedsiębiorstw będzie scalenie ich majątków i struktur organizacyjnych. Szczegółowy plan połączenia dostępny jest w prezentowanym załączniku.