Systemy zarządzania budynkami

SPIE Building Solutions

W trosce o bezpieczeństwo i komfort naszych Klientów oferujemy Systemy Automatyki i Zarządzania budynkami BAS/BMS (ang. Building Automation Systems, Building Managment Systems). To zaawansowane rozwiązana techniczne, które na bieżąco gromadzą, archiwizują i przetwarzają dane związane ze stanem konkretnych instalacji w obiekcie. Ich najważniejszym celem jest efektywne sterowanie instalacjami elektrycznymi, wentylacyjnymi, grzewczymi czy chłodniczymi i dostosowanie ich pracy tak, by minimalizować koszty eksploatacji budynku lub lokalu, a jednocześnie zwiększyć jego funkcjonalność.

Systemy BMS mogą zostać wykorzystane do centralnego zarządzania rozporoszonymi lokalizacjami – znajdują zastosowanie w sieciach handlowych, placówkach bankowych czy biurowych. Ponadto systemy BAS/BMS umożliwiają integrację systemów bezpieczeństwa, takich jak telewizja przemysłowa (CCTV), systemy antykradzieżowe (EAS), kontrola dostępu (ACC), systemy alarmowe sygnalizacji włamania i napadu (SSWIN), instalacje gaszeniowe. Zwiększają ich efektywność, bo umożliwiają pełną obsługę z jednego miejsca i dają natychmiastowy dostęp do pełnych informacji. Osoby odpowiedzialne za zarządzanie stanem technicznym obiektu handlowego lub sieci sklepów, na bieżąco otrzymują powiadomienia e-mailem lub sms-em na temat stanu technicznego urządzeń, pojawiających się anomalii (np. wzrostu energii, przekroczenia mocy lub awarii), a także sytuacji alarmowych (np. próby włamania i kradzieży) i mogą natychmiast reagować.

Pozostałe korzyści wynikające z zastosowania rozwiązań typu BAS/BMS:

  • Łatwość konserwacji systemów funkcjonujących w obiekcie i monitorowania stanu urządzeń,
  • Efektywne wykorzystanie czasu pracy personelu technicznego,
  • Efektywne zarządzanie i wydajna komunikacja w ramach sieci sklepów,
  • Zwiększone bezpieczeństwo klientów sklepu i personelu,
  • Uniezależnienie od ewentualnego błędu ludzkiego (np. niewyłączone oświetlenie lub wentylacja).