Polityka prywatności

SPIE Building Solutions

SPIE Building Solutions zapewnia, że informacje i dane zawarte na tej stronie są prawdziwe.
SPIE Building Solutions zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia informacji lub danych, bez wcześniejszego powiadomienia.

Nasza strona używa plików cookies oraz korzysta z narzędzi Google Analytics i w związku z prawem telekomunikacyjnym pragniemy poinformować Państwa o ich przeznaczeniu i działaniu.

Uwaga: Jeśli nie wyrażacie Państwo zgody na ich używanie - prosimy o zmianę ustawień Państwa przeglądarki internetowej (stosowne informacje na ten temat zamieszczone są w dalszej części).

Czym są pliki cookies?

Pliki cookies to pliki, w których serwer strony www przechowuje wybrane informacje na Państwa komputerze. Są one przechowywane w folderze tymczasowym przeglądarki internetowej. Pliki mogą być używane do wielu różnych celów jak np.: 

 • zapamiętanie wybranych ustawień na stronie np. wybór wersji językowej strony
 • statystyki - daty wizyt na stronie
 • śledzenie działań użytkowników

Do czego używamy ich na naszej stronie?

Nasza strona używa plików cookies do zapamiętania ustawień wyboru wersji językowej i prowadzenia statystyk odwiedzin. Nie używamy plików cookies w celach reklamowych. 

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych jest SPIE Building Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa.

Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail IOD@spie.com.

Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, który polega umożliwieniu wysłania wiadomości do administratora za pomocą formularza kontraltowego umieszczonego w zakładce „Kontakt” zgodnie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do:  
 • żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą;
 • ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • żądania przeniesienia danych; 
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.  
Dane osobowe będą przetwarzane przez czas prowadzenia korespondencji lub do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych uniemożliwia udzielenie odpowiedzi na wysłaną wiadomość przez formularza kontaktowy.


Google Analytics

SPIE Building Solutions korzysta z narzędzi Google Analytics w celach analizy ruchu na stronie. Pełną informację na temat wykorzystywanych narzędzi można znaleźć na stronie pod adresem: www.google.com/analytics/learn/privacy.html. W przypadku chęci ograniczenia zbierania danych użytkownika za pomocą narzędzi Google Analytics, Google opracował dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Dodatek komunikuje się z protokołem Google Analytics JavaScript (ga.js), aby przekazać informacje, że dane o odwiedzinach witryny nie powinny zostać przesłane do Google Analytics. Dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics nie blokuje przesyłania danych do samej strony internetowej lub innych sieciowych usług analitycznych.


Zasady realizacji praw podmiotów danych.

 • Prawa Osób, których dane dotyczą określonych w Rozdziale III RODO:

 • udzielenie informacji – spełnienie obowiązku informacyjnego (polityka prywatności)

 • zapewnienie dostępu do danych osobowych

 • sprostowanie i uzupełnienie danych osobowych

 • usunięcie danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”)

 • ograniczenie przetwarzania danych osobowych

 • sprzeciw

 • przenoszenie danych

 • prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu.


Zgłaszanie żądań należy wysyłać na adres e-mail IOD@spie.com lub pisemnie na adres Administratora, tj.

SPIE Building Solutions
Inspektor Ochrony Danych
ul. Wołoska 5
02-675 Warszawa.

Administrator udziela odpowiedzi na każde zgłoszone żądanie realizacji Prawa bez zbędnej zwłoki, jednakże  nie  później  niż  w  terminie  1  (jednego)  miesiąca  od  dnia  otrzymania  danego  żądania.

Odpowiedzi udziela się  w tej samej formie, w której  żądanie  zostało zgłoszone, chyba że Osoba, której dane dotyczą, zażąda udzielenia odpowiedzi w innej formie.

W wyjątkowych sytuacjach, tj. z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań w danym okresie,  Administrator  jest  uprawniony  do  przedłużenia  terminu realizacji  żądania  o  kolejne  2  (dwa miesiące).  W  takim  przypadku  informuje  on  o  tym  Osobę,  której  dane  dotyczą,  nie  później  niż 
w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania żądania, z podaniem przyczyny przedłużenia.