20.03.2023

Najem instytucjonalny kwitnącym sektorem rynku mieszkaniowego w Polsce