Kontakt:
SPIE Polska Sp. z o.o.
Centrala Spólki
Wołoska 5
02-675 Warszawa
 
Telefon:+48 22 430 83 00
Fax:+ 48 22 430 83 02
E-Mail:kontakt@sko1pie.cashomah4ju
 
Biura regionalne
OK
Informacja o cookies: Ta witryna używa plików cookies. Kontynuując jej przeglądanie, wyrażasz zgodę na używanie przez nas tych plików. Czytaj zasady dot. cookies.
 • Home
 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 • Ochrona środowiska
Wersja językowa
Menu

Ochrona środowiska

 

Priorytetami SPIE Polska jest zminimalizowanie negatywnego oddziaływania na środowisko i zrównoważony rozwój Spółki. 

Wdrożone w Spółce najwyższe standardy ochrony środowiska koncentrują się na: 

 • zapobieganiu zanieczyszczeniom oraz awariom środowiskowym,
 • wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań przyjaznych środowisku,
 • świadomym doborze kontrahentów,
 • podnoszeniu świadomości ekologicznej pracowników.

 

SPIE Polska, korzystając z szerokiej wiedzy specjalistycznej, zapobiega, ogranicza i kontroluje powstawanie zanieczyszczeń poprzez m.in.: 

 • wskazanie zamienników dla użytkowanych substancji niebezpiecznych,
 • prowadzenie dokumentacji dla serwisowanych urządzeń negatywnie wpływających na środowisko,
 • proces oceny dostawców na podstawie ich efektywności środowiskowej,
 • identyfikację i weryfikację kluczowych obszarów działań środowiskowych,
 • wsparcie kontrahentów w doskonaleniu efektów działalności środowiskowej,
 • inicjowanie i wdrażanie ekologicznych rozwiązań technicznych w obiektach,
 • doradztwo w zakresie obowiązków środowiskowych.

 

Zrównoważony rozwój Spółki gwarantują zastosowane działania proekologiczne jak: wideokonferencje, optymalizacja podróży i wykorzystania infrastruktury oraz świadoma polityka energetyczna. 

Na każdym poziomie, we wszystkich obszarach swojej działalności, jak również w codziennych czynnościach, Spółka monitoruje oraz ocenia efektywność wykorzystania surowców m.in.: paliwa, energii elektrycznej, materiałów biurowych. Zużycie zasobów jest skutecznie ograniczane poprzez cykliczne działania kształtujące postawy i wdrażane nowoczesne rozwiązania.

Jako odpowiedzialna ekologicznie organizacja, SPIE Polska w decyzjach zakupowych uwzględnia kontekst środowiskowy, zwraca uwagę na jakość, trwałość, czas użytkowania oraz możliwość recyklingu stosowanych materiałów. Świadomie wybierając dostawcę i podwyko-
nawcę tworzy aktywną politykę zrównoważonego zaopatrzenia w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko przy zachowaniu właściwej efektywności i konkurencyj-
ności.

SPIE Polska kompleksowo zarządza odpadami: ogranicza ilości wytwarzanych odpadów, selektywnie i bezpieczne je magazynuje, przekazuje wyłącznie uprawnionym podmiotom, prowadzi rzetelną oraz zgodną z przepisami ewidencję i sprawozdawczość.

Zachowując najwyższą jakość świadczonych usług SPIE Polska zapewnia pełną zgodność
z wymogami prawnymi w zakresie ochrony środowiska.

Wdrożony, utrzymywany i doskonalony System Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001:2015 gwarantuje najwyższe standardy ochrony środowiska, zmniejszenie negatywnego wpływu na otoczenie oraz osiąganie wyznaczanych celów środowiskowych.

Jako lider usług multi-technicznych, SPIE Polska zamierza kontynuować swój dynamiczny rozwój połączony z poszanowaniem środowiska naturalnego, tak by sprostać obecnym i przy-
szłym wyzwaniom środowiskowym.