Kontakt:
SPIE Polska Sp. z o.o.
Centrala Spólki
Wołoska 5
02-675 Warszawa
 
Telefon:+48 22 430 83 00
Fax:+ 48 22 430 83 02
E-Mail:konz3bhtaktgzx7@saswpieis.com
 
Biura regionalne
OK
Informacja o cookies: Ta witryna używa plików cookies. Kontynuując jej przeglądanie, wyrażasz zgodę na używanie przez nas tych plików. Czytaj zasady dot. cookies.
  • Home
  • ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  • Bezpieczeństwo pracy
Wersja językowa
Menu

Pierwszeństwo dla bezpieczeństwa

Indywidualna odpowiedzialność

Naszym najwyższym priorytetem jest stosowanie bezpiecznych metod pracy przy uwzględnieniu założeń ochrony środowiska. Bezpieczeństwo promowane jest na każdym szczeblu struktury Spółki i stanowi bardzo ważny element kultury organizacyjnej.

Każdy pracownik ponosi indywidualną odpowiedzialność za bezpieczne wykonywanie powierzonych zadań. Obowiązek ten dotyczy również współpracujących ze SPIE Polska praktykantów, stażystów i podwykonawców. Bezpieczeństwo pracy oraz ochrona zdrowia
i środowiska to nie tylko zgodność z wymaganiami prawa, ale przede wszystkim świadomość zmniejszania potencjalnych zagrożeń, tak by nie narażać na niebezpieczeństwo siebie i innych.

Bezpieczeństwo w systemie

We wszystkich Spółkach Grupy SPIE realizowane jest założenie: eliminowanie ryzyka, brak wypadków i szkód środowiskowych. Dodatkowo opracowane zostały zasady odpowiedzialności w działaniu wszystkich pracowników i w każdym procesie. Najwyższe standardy bezpieczeństwa pracy, ochrony zdrowia i środowiska gwarantuje wdrożony, utrzymywany
i doskonalony w SPIE Polska Zintegrowany System Zarządzania.

Kierownictwo oraz pracownicy Spółki wspierani są przez wysoko wykwalifikowanych specjalistów doświadczonych w swoich obszarach działań i świadomych odpowiedzialności za bezpieczeństwo, zdrowie i środowisko.

Ocena stanu bezpieczeństwa pracy, ochrony zdrowia i środowiska oraz weryfikacja skuteczności funkcjonowania przyjętych rozwiązań organizacyjnych przeprowadzana jest cyklicznie w ramach nadzoru nad Zintegrowanym Systemem Zarządzania.

Świadomy dobór naszych Partnerów

Kierując się kluczowymi wartościami, jak odpowiedzialność, sumienność, rzetelność i wrażli-
wość na bezpieczeństwo człowieka oraz ochronę środowiska, dokonujemy świadomego doboru dostawców i podwykonawców oraz regularnie weryfikujemy  ich standardy bezpieczeństwa pracy, ochrony zdrowia i środowiska.

Rozwiązania dla Klientów

Nasi menedżerowie techniczni inicjują w obsługiwanych obiektach rozwiązania na rzecz bezpieczeństwa oraz na życzenie klientów opracowują koncepcje zabezpieczających i uspraw-
niających działań montażowo-modernizacyjnych, wspierając jednocześnie klientów w ich realizacji.