Strategia podatkowa

Zgodnie z art. 27c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przygotowaliśmy niniejszy dokument opisujący naszą strategię podatkową, podejście do zarządzania, procesy i procedury, jak również środki umożliwiające prawidłową i terminową realizację obowiązków podatkowych.