Wartości

SPIE Building Solutions

spie_header_ressourceneffizienz_1400x435 (1)


Wiemy w jaki sposób budować biznesowe relacje na lata. Nasi Klienci słusznie oczekują od nas wysokiej efektywności, stałej dostępności i odpowiedzialnego działania. Do każdego z tych 3 elementów podchodzimy z profesjonalizmem.

 


W SPIE Building Solutions na każdym szczeblu uznajemy je za kluczowe wartości.

Dostępność

Klienci mają poczucie, że zawsze jesteśmy blisko nich. Dosłownie, dzięki rozległej, ogólnopolskiej sieci oddziałów. w przenośni, bo dajemy im pewność, że nie ma takiej technicznej sprawy, z którą nie mogliby się do nas zgłosić. Kierujemy się zasadą stałej dyspozycyjności i otwartości w kontaktach z Klientami. Skracamy też dystans w relacjach wewnętrznych, działając ze sobą po partnersku niezależnie od zajmowanej pozycji.

Odpowiedzialność

Kierujemy się odpowiedzialnością w relacjach z otoczeniem zewnętrznym oraz wewnątrz firmy. Priorytetowo traktujemy kwestie związane z bezpieczeństwem pracy i ochroną środowiska. Dbamy, aby wszystkie nasze aktywności odznaczały się najwyższymi standardami etycznymi.

Efektywność

Rozumiemy ją jako skuteczność osiąganą dzięki wiedzy eksperckiej i doświadczeniu. Na efektywność wpływa także zaangażowanie pracowników na poszczególnych szczeblach w strukturze spółki. W SPIE Building Solutions wszyscy czujemy się odpowiedzialni za sukces firmy. Pomaga nam w tym otwarta kultura korporacyjna.