Ochrona przeciwpożarowa

SPIE Building Solutions

Jednym z najważniejszych założeń naszej działalności jest tworzenie inteligentnych budynków oraz zapewnienie bezpieczeństwa w tych obiektach. Dlatego od ponad 20 lat dostarczamy skuteczne rozwiązania w zakresie systemów bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. Specjalizujemy się w kompleksowych realizacjach dla sektora publicznego (w tym instytucji państwowych i użyteczności publicznej), deweloperów, zakładów przemysłowych, centrów logistycznych, centrów handlowych i dużych przedsiębiorstw. Zapewniamy realizację „pod klucz” instalacji niskoprądowych i teletechnicznych oraz stałych urządzeń gaśniczych. W naszej ofercie znajdują się m.in.:

Projektujemy, instalujemy i uruchamiamy najbardziej wymagające i skomplikowane systemy, dostosowane do potrzeb Klientów i specyfiki chronionego obiektu. W naszym portfolio znajdują się systemy gaszenia gazem, wodą (w tym tryskaczowe, zraszaczowe i pianowe) oraz mgłą wodną. Instalacje te w szybki i nieszkodliwy dla środowiska sposób walczą z pożarem, umożliwiają jego automatyczne wykrycie i sygnalizację oraz samoczynne rozpoczęcie akcji gaśniczej.

WYSOKOCIŚNIENIOWA MGŁA WODNA

W zakresie gaszenia mgłą wodną rekomendujemy wyłącznie instalacje AQASYS, które przed zainstalowaniem u Klienta są zawsze weryfikowane w odtworzonych 1:1 warunkach naturalnych. Nowoczesne systemy gaszenia mgłą wodną AQASYS są wysoce ekonomiczne i ekologiczne, znajdując zastosowanie w obiektach wymagających efektywnej ochrony przeciwpożarowej, przy użyciu minimalnej ilości wody i bez środków chemicznych (m.in. budynki przemysłowe, biurowe, handlowe, serwerownie, zabytki czy hotele)

Zalety gaszenia mgłą wodną:

 • pozwala zgasić pożar zanim zdąży się on rozprzestrzenić, obniżając temperaturę i ograniczając dostęp powietrza do źródła pożaru,
 • efektywnie chłodzi sprzęt i minimalizuje skoki temperatur,
 • nie niszczy cennych przedmiotów, bo krople wody są niezwykle rozdrobnione (do średnicy około 50-250 mikrometrów),
 • nie przewodzi prądu, więc z powodzeniem może być stosowana do ochrony urządzeń pod napięciem czy w centrach przetwarzania danych,
 • dzięki zastosowaniu wysokiego ciśnienia proces tłumienia ognia może przebiegać skutecznie, nawet bez konieczności wyłączania urządzeń wentylacyjnych.

Oferowane przez nas nowoczesne rozwiązanie AQASYS posiada Aprobatę Techniczną CNBOP-PIB oraz Certyfikaty CNBOP-PIB, VdS oraz IBS. Rozwiązanie to zostało przetestowane dla budynków wysokościowych, użyteczności publicznej, garaży, tuneli kablowych, transformatorów, turbin gazowych, pras przemysłowych, urządzeń technologicznych dla przemysłu chemicznego, drzewnego i wielu innych.

SUG WODNE

Doskonale znamy specyfikę budynków takich jak galerie handlowe, magazyny, zakłady przemysłowe, w których istotna jest możliwość ograniczenia akcji gaśniczej do strefy wystąpienia pożaru. W tego rodzaju obiektach rekomendujemy te urządzenia gaśnicze, które wykorzystują wodę – łatwo dostępny i ekonomiczny czynnik gaśniczy.

W zakresie stałych instalacji gaśniczych wodnych oferujemy:

 • instalacje tryskaczowe – przeznaczone do zwalczania pożarów w pierwszej fazie ich powstania oraz zapobiegające ich rozprzestrzenianiu się. Są niezawodne, bezpieczne i samoczynne.  Uniemożliwiają one przenoszenie ognia i wysokiej temperatury z pomieszczeń ogarniętych pożarem do innych części budynku i zabezpieczają drogi ewakuacyjne. Ich główną zaletą jest selektywne działanie, pozwalające na ograniczenie akcji gaśniczej tylko do miejsca wystąpienia pożaru (redukcja strat spowodowanych działaniem wody),
 • instalacje zraszaczowe – stosowane do zabezpieczania przeciwpożarowego budynków oraz chłodzenia łatwopalnych obiektów i urządzeń technologicznych wszędzie tam, gdzie można się spodziewać szybkiego rozprzestrzeniania się ognia, a więc np. w rafineriach, zbiornikach cieczy palnych, transformatorach zlokalizowanych na wolnym powietrzu, urządzeniach wydobywczych, tunelach kablowych, zakładach przeróbki drewna, hangarach dla samolotów, itp. Poza funkcją gaśniczą mogą również spełniać rolę zabezpieczającą, chroniąc urządzenia technologiczne przed nadmiernym nagrzaniem oraz rozprzestrzenianiem się pożaru,
 • instalacje pianowe – znajdujące szerokie zastosowanie przy gaszeniu pożarów substancji stałych oraz ciekłych. W wyniku dodawania do strumienia wody ściśle określonej stałej procentowej ilości środka pianotwórczego otrzymujemy bardzo skuteczne narzędzie do walki z ogniem. Piana gaśnicza pomaga tam, gdzie gaszenie strumieniem wody nie może być stosowane. W naszej ofercie znajdują się systemy na pianę lekką (wypełniają nawet bardzo duże pomieszczenia hal produkcyjnych czy magazynowych ledwie w kilka minut), średnią (stosowane przy ochronie magazynów cieczy palnych, gdzie pożar może wystąpić na niewielkiej wysokości od posadzki) oraz ciężką (stosowane do gaszenia płonących cieczy, takich jak paliwa płynne i rozpuszczalniki).

SUG GAZOWE

Spełniamy najwyższe standardy bezpieczeństwa i jakości oraz wszystkie wymagania prawne w zakresie gaszenia gazem. Posiadamy Certyfikat dla Przedsiębiorcy nr FGAZ-P/27/0193/16 w zakresie: "Instalowanie oraz konserwacja lub serwisowanie systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających fluorowane gazy cieplarnianie lub substancje kontrolowane". W trosce o ochronę mienia Klientów i środowiska naturalnego, stosujemy wyłącznie gazy obojętne z rodziny Inergenów oraz chemiczne (np. FM-200 i Novec 1230). Nie mają one negatywnego wpływu na przedmioty znajdujące się w gaszonych pomieszczeniach i są w pełni bezpieczne dla środowiska. Oferujemy również systemy gaszenia dwutlenkiem węgla (CO2), jednak ze względu na jego właściwości przy wysokich stężeniach, stosujemy go wyłącznie tam, gdzie nie znajdują się ludzie.

Stałe urządzenia gaśnicze gazowe stosujemy w obiektach, w których duże znaczenie ma wartość materialna znajdujących się tam przedmiotów oraz istotna jest ciągłość pracy urządzeń objętych ochroną (m.in. serwerownie, centra przetwarzania danych, cenne archiwa, sale i obiekty muzealne).

Wśród szerokiej gamy systemów zapewniających bezpieczeństwo nasi Klienci mogą wybrać także Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze (DSO). To gwarancja bezpiecznej ewakuacji, także dla osób słabo słyszących. Za pomocą komunikatów głosowych umożliwiają one sprawne powiadomienie osób przebywających w obiekcie o wystąpieniu zagrożenia pożarowego i ułatwiają przeprowadzenie sprawnej ewakuacji. Jasne i jednoznaczne polecenia głosowe są doskonale identyfikowalne, przez co pozwalają uniknąć zjawiska paniki i chaosu w obiekcie objętym pożarem, dodatkowo zapewniając selektywną ewakuację z budynku.

Oferowane przez nas systemy posiadają modułową budowę i szeroką paletę urządzeń głośnikowych, dzięki czemu pasują do każdego obiektu i wnętrza. Bardzo dobre parametry akustyczne pozwalają w łatwy sposób dopasować DSO do potrzeb Klienta. Ich dodatkową zaletą jest możliwość wykorzystania jako typowego systemu nagłośnienia służącego do celów reklamowych czy informacyjnych tzw. Public Address.

Systemy wykrywania i sygnalizacji pożaru są często postrzegane jako oczywisty element każdego budynku. Dyskretnie zainstalowane, przez wiele miesięcy lub lat pozostają niezauważone. Jednak w sytuacjach zagrożenia ich efektywność może decydować o życiu.

Oferowane przez nas zaawansowane systemy sygnalizacji pożaru (SSP) to najwyższej klasy urządzenia pozwalające tworzyć kompleksowe rozwiązania w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Ich zadanie to niezawodne i szybkie wykrycie pożaru, dzięki czemu ratują życie ludzkie i minimalizują straty materialne. Posiadamy wiele rodzajów systemów i konfiguracji, które można dostosować do każdego rodzaju obiektu, zarówno dużych powierzchni handlowych, magazynowych czy biurowych, jak i budynków mieszkalnych i zakładów przemysłowych wymagających specjalnych rozwiązań.

Wśród oferowanych przez nas nowoczesnych systemów sygnalizacji pożaru należy wyróżnić także aktywny system wczesnej detekcji dymu, który w sposób ciągły pobiera do analizy powietrze z nadzorowanej strefy w celu zweryfikowania poziomu zadymienia. Znajduje swoje zastosowanie przede wszystkim tam, gdzie:

 • konieczne jest zapewnienie jak najszybszej detekcji dymu w chronionej strefie, ze względu na procesy krytyczne, których nie można przerwać (urządzenia telekomunikacyjne działające 24 h na dobę, serwerownie, centra przetwarzania danych, operacje bankowe, urządzenia przemysłowe do produkcji ciągłej),
 • wykrycie dymu może być utrudnione ze względów architektonicznych lub ograniczenia dostępu z uwagi na bezpieczeństwo (miejsca z wysoko położonymi sufitami, dużym przepływem powietrza, sterylne pomieszczenia, wyjątkowo rozległe magazyny, hangary lotnicze, serwerownie, atria),
 • występują zmienne warunki środowiskowe (miejsca o dużych poziomach zanieczyszczeń lub o ekstremalnych temperaturach np. chłodnie, zakłady produkcyjne, papiernie, tunele metra, kopalnie).
CNBOP

Miło nam poinformować, że firma SPIE BUILDING SOLUTIONS Sp. z o.o. otrzymała w dniu 26 sierpnia 2021 r. KRAJOWĄ OCENĘ TECHNICZNĄ (KOT) CNBOP-PIB, a w dniu 22 września 2021 r. KRAJOWY CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH (KCSWU) CNBOP-PIB dla: Zestawów instalacji wysokociśnieniowej mgły wodnej typu AQUASYS. Uzyskanie KOT jest rezultatem wieloetapowego procesu oceny zgodności wyrobu budowlanego i razem z Krajowym Certyfikatem Stałości Właściwości Użytkowych jest konieczne dla producenta przed wprowadzeniem do obrotu i/lub udostępnieniem na rynku krajowym urządzenia przeciwpożarowego. Niniejszym Firma SPIE BUILDING SOLUTIONS Sp. z o.o. może pochwalić się, że aktualnie, jako jedna z 2 firm na rynku*, posiada KRAJOWĄ OCENY TECHNICZNĄ CNBOP-PIB dla systemu wysokociśnieniowej mgły wodnej. Dostarcza systemy wysokociśnieniowej mgły wodnej na polskim rynku od 2014 roku – jako autoryzowany i wyłączny partner firmy AQUASYS. Firma AQUASYS z siedzibą w Linz, jest od ponad 25 lat wiodącym na arenie międzynarodowej projektantem, producentem i dostawcą systemów przeciwpożarowych.
*- na podstawie: „Wykaz wydanych Krajowych Ocen Technicznych stan na dzień 13.09.2021” Źródło: https://www.cnbop.pl/pl/uslugi/oceny-techniczne/krajowe-oceny-techniczne/wykazy-krajowych-ocen-technicznych