Instalacje średniego i niskiego napięcia

Projektujemy i wykonujemy kompleksową infrastrukturę instalacji średniego i niskiego napięcia. Są one nieodzownym elementem każdego budynku wyposażonego w szereg urządzeń i systemów, które zasilane są energią elektryczną. Instalacje te odgrywają kluczową rolę w procesie właściwej dystrybucji energii – przesyłają energię o zasięgu lokalnym i transformują ją do poziomu napięcia występującego w gniazdach odbiorczych (instalacje średniego napięcia), a następnie do urządzeniach odbiorczych zasilanych napięciem 230/400V (instalacje niskiego napięcia).

Nasze realizacje wykonujemy zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, w sposób gwarantujący użytkownikom bezpieczeństwo i komfort. Projekty dostosowujemy do aktualnych potrzeb klientów, a jednocześnie uwzględniamy ewentualne zmiany zapotrzebowania w przyszłości.