SPIE Polska Sp. z o.o.
02-903 Warszawa
ul. Powsińska 64A
 
Tel.: (22) 858 85 25
Fax: (22) 842 04 73
 
email: handlowy@spie.com.pl
 
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000175583
NIP: 526-22-54-649, REGON: 013231726
Kapitał zakładowy: 500.000,00 zł