Zarząd / Dyrekcja:
 
Artur Tomczyk
Prezes Zarządu

Rafał Baranowski
Dyrektor Operacyjny

Danuta Fijałkowska
Dyrektor Finansowo-Administracyjny