Polityka zintegrowanego systemu zarządzania

Certyfikaty i uprawnienia
 
 • Świadectwa Kwalifikacyjne SPE uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku DOZORU
 • Świadectwo kwalifikacyjne SPE uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku EKSPLOATACJI
 • Schrack Seconet - warsztaty techniczne podczas Ogólnopolskich Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego
 • BOSCH Security Systems - konfiguracja i programowanie systemu PRAESIDEO firmy BOSCH
 • SiTP Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa - Kurs Projektantów Systemów Sygnalizacji Pożarowej
 • Schrack Seconet Polska Sp. z o.o. - projektowanie, instalacja, programowanie i serwis systemów sygnalizacji pożarowej Integral Evolution, Integral C/C1 Evolution, Integral IP MX/ Integral IP CX
 • Siemens Sp. z o.o. Infrastructure & Cites Building Technologies CPS FS - systemów Sygnalizacji Pożaru Cerberus PRO
 • UTC Fire & Security Polska - zintegrowany system alarmowy i kontroli dostępu Advisor "Master"
 • TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o.o. - projektowanie, instalacja i serwis systemów SSWiN, SKD Galaxy Dimension
 • Certyfikat Autoryzowanego Partnera Serwisowego APS SPLIT/ Multi - montaż i serwis urządzeń klimatyzacyjnych GENERAL typu SPLIT/ MULTI
 • IGNIS 1000 - POLON-ALFA
 • POLON 4000 - POLON-ALFA
 • GAZEX
 • Urząd Dozoru Technicznego - certyfikat w zakresie obsługi urządzeń transportu bliskiego
 • Faurecia Polish Academy - zarządzanie ludźmi
 • Zielona karta PROZON
 • Autoryzacja YORK - montaż, uruchomienie i serwis urządzeń klimatyzacyjnych marki YORK z grupy Residential & Light Commercial o mocy chłodniczej do 150kW
 • DAIKIN - urządzenia chłodnicze