Proces rekrutacyjny

Etap I Preselekcja aplikacji
Wszystkie nadesłane (w odpowiedzi na ogłoszenie rekrutacyjne) aplikacje podlegają wstępnej analizie. Na tym etapie sprawdzamy, czy zawarte w dokumentach aplikacyjnych kompetencje są zgodne z profilem stanowisk, których dotyczą oraz wybieramy kandydatów do rozmów.

Etap II Kompetencyjne wywiady telefoniczne
Kontaktujemy się telefonicznie z wybranymi kandydatami, by zweryfikować informacje, zawarte w dokumentach aplikacyjnych. Na tym etapie sprawdzamy także wybrane kompetencje kandydatów, np. dobrą czynną znajomość języków obcych. Na podstawie zebranych informacji, dokonujemy wyboru kandydatów, których zapraszamy na rozmowy kwalifikacyjne w siedzibie firmy.

Etap III Rozmowy kwalifikacyjne
Pierwsze spotkanie ma miejsce zazwyczaj ze specjalistami HR. W trakcie wywiadu kompetencyjnego, możesz spodziewać się szczegółowych pytań, dotyczących posiadanych przez Ciebie kompetencji merytorycznych i osobowościowych. W trakcie tego spotkania, staramy się również dostarczyć Ci jak najwięcej informacji o naszej organizacji i zaletach pracy w naszym zespole. Ten etap kończy się zarekomendowaniem wybranych kandydatów do spotkań z menadżerem, odpowiedzialnym za pozyskanie nowego pracownika.

Etap IV Spotkanie z menedżerami
Ostatni i decydujący etap. Rozmowa z menedżerem działu, do którego aplikujesz. To on ostatecznie decyduje o zatrudnieniu Ciebie lub innego kandydata, zarekomendowanego przez specjalistę HR.