Jest już dostępny raport „Biznes dla Klimatu. Koszty Operacyjne Budynków Biurowych”- pionierskiej na skalę europejską publikacji, w której tworzeniu mieliśmy przyjemność brać udział. Raport porównuje eksploatację budynków certyfikowanych i niecertyfikowanych na polskim rynku oraz prezentuje dobre praktyki przedsiębiorstw zaangażowanych w działania na rzecz klimatu.

Zachęcamy do pobrania: http://bit.ly/2fvG8EY