Dnia 24 kwietnia 2015 r. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki miało miejsce podpisanie „Deklaracji polskiego biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju”. Jednym z sygnatariuszy była SPIE Polska. W imieniu firmy dokument podpisał Artur Tomczyk, Prezes Zarządu.

Dokument ten określa zobowiązania firm do odpowiedzialnego rozwoju biznesu, a co za tym idzie - polskiej ekonomii. Podczas spotkania wielokrotnie została podkreślona konieczność efektywnego dialogu administracji i sektora prywatnego w celu wspólnego kształtowania kierunków zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju.

Podpisanie Deklaracji przez nowych sygnatariuszy odbyło się podczas inauguracji IV etapu projektu „Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050” - wspólnej inicjatywy Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Środowiska, Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firmy PwC.

Treść Deklaracji polskiego biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju dostępna jest na stronie Ministerstwa Gospodarki: http://www.mg.gov.pl/files/upload/20280/Wizja_2050_Deklaracja.pdf